Kursy Mistrzowskie odbywają się równolegle z Festiwalem od lipca 2014 roku.   Wykładowcami  sa wybitni pianiści z całego świata. W tym roku będą to: dr Krystian Tkaczewski i profesor Tatiana  Vetrinskaya z Rosji/USA. Uczestnicy będą mieć możliwość zaprezentowania się Buskiej publiczności podczas koncertów  14 oraz 20 lipca. Szczególną  wartością każdych kursów mistrzowskich jest poziom ich uczestników. Kursy w Busku mają charakter szczególny, ponieważ uczestnicy wybierani są bardzo szczegółowo i mogą wziąć w nich udział wyłącznie na zaproszenie dyrektora artystycznego

dr Krystiana Tkaczewskiego. W tym roku wystąpią wszyscy pianiści z serii

„ Talenty Światowej Pianistyki” oraz wybrani pianiści z takich krajów jak: Chiny, Japonia, USA, Polska, Wietnam, Korea i Białoruś.

 

 

W tym miejscu zwracam się do młodych pianistów, rodziców i ich nauczycieli. Wszyscy zainteresowani pianiści, chcący wziąć udział w kursach mistrzowskich są proszeni o przeslanie CV oraz nagrania DVD około 15 minut na email ktkaczewski@gmail.com. Wybrani pianiści zostaną poinformowani o warunkach uczestnictwa w kursie. Dla najlepszych mogą mieć zastosowanie stypendia i inne formy promocji.

 

 

 

Serdecznie pozdrawiam

 

 

 

 

Dr Krystian Tkaczewski

Dyrektor Artystyczny  

 

 

Założycielka

 † prof. Barbara Hesse- Bukowska

 

Dyrektor Artystyczny

Dr Krystian Tkaczewski

 

Dyrektor

Alicja Bednarska

 

Konsultant

prof.Maciej Piotrowski