Šviesė Čepliauskaitė, Litwa

ŠVIESĖ ČEPLIAUSKAITĖ koncertowała we wszystkich wielkich salach koncertowych Litwy oraz w różnych miastach w Wielkiej Brytanii (1990), Rosji (1993, 2005, 2006), Polsce (1995-2014), Niemczech (1998), Holandii (1999, 2005, 2011, 2014), Belgii (2003, 2009), Japonii (2003), Estonii (2003), Norwegii (2010), Białorusi (2013, 2014). 

Większą część repertuaru solowego Š. Čepliauskaitė stanowią utwory kompozytorów romantycznych ze szczególnym uwzględnieniem twórczości F. Chopina. Š. Čepliauskaitė jako pierwsza na Litwie nagrała wszystkie walce F. Chopina. 

Na zaproszenie Towarzystwa im. Fryderyka Chopina  pianistka grała recitale w Niemczech (Darmstadt, 1998) i Polsce (Żelazowa Wola, 2002, 2005, Warszawa: Łazienki Królewskie, 2005, Powsin, 2007, 2010). 

 

Š. Čepliauskaitė przygotowała oryginalne programy koncertowe ukazujące związki twórcze pomiędzy F. Chopinem a twórcami litewskimi:

1. CHOPIN LT – utwory kompozytorów litewskich (V. Bartulis  , J. Tamulionis  , T. Makačinas  , L. Povilaitis  , D. Raudonikytė-With  , Z. Bružaitė  ) i opusy F. Chopina, będące źródłem ich inspiracji;

2. „Neužmirštuolių mėlyną mėnesį“ (W niebieskim miesiącu niezapominajek) (z aktorką J. Vilūnaitė) – etiudy F. Chopina op. 10 nr 1-12 oraz cykl wierszy J. Vaičiūnaitė  „Šopenas. Etiudai opus 10“ (Chopin. Etiudy opus 10). 

 

Na prośbę Š. Čepliauskaitė utwory zainspirowane muzyką F. Chopina skomponowali:

Jonas Tamulionis   – „Fantaisie a la Frederic“ (2004) – światową premierę utworu Š. Čepliauskaitė zaprezentowała na festiwalu „Lato z Chopinem“  w Polsce (2004);

Dalia Raudonikytė-With  – „FCH“ (2007) – światową premierę utworu Š. Čepliauskaitė zaprezentowała na festiwalu „Floralia muzyczne“   w Polsce (2007).

 

Šviesė Čepliauskaitė nagrała płyty: „F. Chopin. Walce” (2004), „M. K. Ogiński. Pożegnanie Ojczyzny” (z aktorką V. Kochanskytė i śpiewaczką G. Zeicaitė, 2009), „CHOPIN LT” (2010), „Sensibile” (z flecistką V. Zabrodaitė, 2014) oraz nagrania utwory W. A. Mozarta, F. Chopina i K. Szymanowskiego dla Litewskiego radia.

 

W grudniu 2009 r. Š. Čepliauskaitė została zaproszona  do Komitetu Honorowego Obchodów Roku Chopinowskiego na Litwie

 14 marca 2011 r. Šviesė Čepliauskaitė została uhonorowana  Odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

 

Wykształcenie:

W 1987 r. ukończyła (z wyróżnieniem) Średnią Szkołę Artystyczną im. J. Naujalisa w Kownie (obecnie Gimnazjum Muzyczne im. J. Naujalisa) w klasie fortepianu I. Šakūraitė i R. Šerkšnytė.

W 1992 r. ukończyła studia (dyplom z wyróżnieniem) w Litewskiej Akademii Muzycznej , w 1994 r. odbyła staż asystencki, w 2000 r. – aspiranturę (w klasie prof. J. Karnavičiusa  ).

W latach 1994–1995 uzyskała stypendium Komisji Studiów Międzynarodowych przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej i odbyła staż w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina  w Warszawie (Polska, klasa prof. B. Hesse-Bukowskiej  ).

 

Międzynarodowe kursy mistrzowskie:

„Lake district summer music international courses and festiwal”  w klasie prof. A. Queffélec  
i prof. A. Cohena  (Ambleside, Wielka Brytania, 1990);

„Internationaler Musikseminar” w klasie prof. B. Ringeissena  (Weimar, Niemcy, 1991).

 

Koncerty z orkiestrą:

z Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną ( 1990, 1998, 1999, 2004) z Tomską Orkiestrą Kameralną (1996) oraz z Kowieńską Orkiestrą Symfoniczną (2007)

 

Festiwale międzynarodowe:

Zagranica:„Lake District Summer Music”  Ambleside, Wielka Brytania (1990), „Lato z Chopinem”  , Busko-Zdrój, Polska (1995–2014), „Chopin w barwach jesieni”  Antonin, Polska (2002), „Floralia muzyczne”  Warszawa – Powsin, Polska (2007, 2010)

na Litwie: Frenkelių rūmų festivalis w Šiauliai (2005), „Sugrįžimai” (2006), „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu” (2006)

Kunigaikščio M. Oginskio festivalis w Plungė (2006), „Muzikos ruduo” (2008, 2009), Tytuvėnų vasaros festivalis (2009)  „NAKTIGONĖS 2010“ (2010), „Perły twórczości M. K. Ogińskiego“ (2012), AVANTI , 2014

 

Projekty muzyczne:„Didysis muzikų paradas” (2004, 2007, 2014), „Alma mater musicalis” (2005), „Clinica musicalis” (2006)

„Tebūnie naktis” (2007, 2008, 2009), „Salonik F. Chopina w Wileńskiej Galerii Obrazów“ (2010), „Kontynenty Cz. Miłosza w saloniku muzycznym F. Chopina“ (2011), „Salonik Maironisa“ (2012), „Dialog – słowo i kolor“ (2012), „Dworskie pieśni i poezja“ (Litwa – Białoruś, 2014).

 

Š. Čepliauskaitė przygotowała i wykonała na Litwie i zagranicą programy muzyki kameralnej i programy muzyczno-literackie.  Pianistka jest zapraszana na koncertowe występy podczas imprez reprezentacyjnych dla korpusu dyplomatycznego na Litwie i zagranicą (Polska, Rosja, Holandia). 

 

We wrześniu 2006 r. podczas obchodów 15. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Litwą a Polską Š. Čepliauskaitė koncertowała w Wilnie dla prezydentów obu krajów.

 

www.sviese.com

 

Założycielka
 † prof. Barbara Hesse- Bukowska
 
Dyrektor Artystyczny
Dr Krystian Tkaczewski
 
Konsultant
prof.Maciej Piotrowski